Прекалено висока ли бе цената?

Прекалено висока ли бе цената?

Цената на изкуплението бе платена. Прекалено висока ли беше? За милиони хора тя е напразно вложение, излишна жертва. Те слабо оценяват това грандиозно събитие и го отхвърлят. А ти? Сега не разбираш ли малко по-ясно колко висока бе цената? Не намираш ли, че Исус е платил цената и на твоето спасение? Досега разглеждахме същността на изкуплението - как то осигури спасение на всеки мъж, жена и дете, родени някога под слънцето. Но всичко, което стори Исус, има важен личен аспект. Любовта, която заведе Исус на кръста, бе толкова голяма, че Той би направил същата жертва дори и само за една душа. Аз имам нужда да си припомням всеки ден това - Бог не само "толкова възлюби света", но възлюби и мен, че даде Своя единороден Син. Духът на целия спасителен план има за център Неговата смърт за всеки човек. Отново и отново откриваме Христовата любов в изпълнените с драматизъм страници на Библията. Виждаме я в разговорите Му с отделни хора. Някои от най-значителните духовни поуки бяха разкривани на отделни лица. Четем също и за опасното пътуване, което Той направи през морето, за да освободи от демони гадаринските жители. Цели два дни Му бяха необходими, за да пресече бурното море и да се върне. Само един човек бе в пряк контакт с Него при чудото в Гадаринската земя. Този човек по-късно насочи цялата околност към Исус. Трябва да видим как Исус разговаря с Никодим, с прокажения, с блудницата, с презрения бирник, за да можем да разберем стойността на една-единствена човешка душа. Той отделяше време, за да общува с хората независимо от техния пост и притежания. Жената от Самария бе само една безсрамна блудница, когато Христос я въвлече в разговор, който насочи живота й в обратна на дотогавашната посока. Исус се отнасяше към всяка личност като към кандидат за вечния живот. Как иначе можем да си обясним общуването Му със Симон, Закхей и Мария Магдалена. Той виждаше във всяка душа възможност за отражение на собствения Си свят характер в този живот и за вечността. Спасителят дойде да изкупи всяка отделна душа. Това бяха хората, които Той помнеше, когато висеше на кръста. Те Му даваха кураж да изпие докрай чашата на страданието. Едно от най-удивителните изявления на Библията относно изкуплението се намира в Евреи 12:2: "Като гледаме на Исуса, Начинателя и Усьвьршителя на вярата ни, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол". Как може ужасното преживяване на кръста да носи някаква радост? Ап. Павел ни уверява, че има радостен мотив, който помогна на Спасителя да понесе срама и унижението. Тайната на Неговото себеотрицание се състои в очакващата Го радост, когато широко се отворят вратите на Рая, когато ни посрещне в Своето царство. Любовта Му към нас и желанието да бъде вечно с нас помогнаха на Исус да понесе непоносимото. Трябва да бъдем уверени и радостни, че Той мислеше и за теб, и за мен, когато понасяше ужаса на кръста. Има ли душа, достойна за такава висока цена? В светлината на вечността отговорът е "да"! Удивителен е фактът, че една изкупена душа ще надживее общия брой на годините на всички живели някога на земята. В този смисъл в един спасен човек ще има по-голяма пълнота, отколкото във всички изгубени за вечността хора. Исус е знаел тази истина всеки път, когато е поглеждал някого в лицето - мъж, жена или дете. Дори и в най-пропадналото човешко същество Той е виждал един живот, който може да стане паметник на Неговата любов във вековете. Знаейки фактите за реалната цена на Голгота, как може човек лекомислено да отхвърли Исусовото спасително дело на Земята? Вие може да сте тази душа, която ще свидетелства вечно за любовта и благодатта на нашия Спасител. Никога не е било давано толкова много, за да се купи толкова малко. Чрез една единствена стъпка на вяра можем да разменим смъртоносното родство с първия Адам за неиз- следимите богатства на втория Адам. Когато приемем Христос и Му се предадем напълно, започваме да живеем живота, който Той заслужаваше. Това е възможно само защото Той доброволно понесе вината, осъждането и смъртта, които заслужаваме ние. Каква размяна! Тя ще бъде неизчерпаема тема за изследване през цялата вечност. С течение на вековете ще вникваме все по-дълбоко във вълнуващите аспекти на изкупителната Христова жертва. "Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение... ?" (Евреи 2:3). Това спасение е наистина велико! Приемете го сега! То струва толкова много! Не оставяйте решението си за друг път!

предишен
 
Публикувано от Църква на адвентистите от седмия ден - Велико Търново.