Ако не беше...

Ако не беше...

След ПЪЛНОТО разбиване на Наполеон при Ватерлоо той се срещнал с някои от своите най-висши пълководци, за да анализира погрешното в стратегията на битката. В хода на обсъждането дребният пълководец посочил Англия на цветната карта пред тях и казал с горчивина: "Ако не беше това червено петно, щях да съм господар на света". Сатана може да каже същото днес, посочвайки към кръста на един хълм извън стените на стария Ерусалим. Не сте ли благодарни, че съществува тази червена точка - Голгота, която спаси света от властта на нашия голям враг? Голгота бе мястото, времето и кулминацията на борбата, в която се реши съдбата на планетата Земя. Тук Сатана претърпя решително поражение, от което никога не ще се възстанови напълно. Оттогава той е победен враг. Колко малко са хората сред нас, които разбират истинското значение на Христовото страдание и на кръстната Му смърт! Ние имаме само неясна представа за разигралата се битка и за мъчителната смърт, която Той понесе. Ако очите ни можеха да се отворят, за да схванат истинското значение на Неговата жертва, не бихме били вече нещастни сътрудници на Сатана. Нашата слабост щеше да се превърне в кураж и победа. Библейските писатели са се опитвали да обяснят на човешки език чудното въплъщение и изкупителната жертва на Божия Син. Често ние се разплакваме при четене на вдъхновеното свидетелство. Тази картина разтърсва умовете ни, но ние можем да зърнем само повърхността на онова, което ще продължи да се разкрива през цялата вечност. Ап. Павел казва: "Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже -смърт на кръст"(фил. 2:5-8). Тези възвишени думи описват смирението на Исус, Който слезе от трона Си, за да бъде положен в ясли, а по-късно прикован на кръста.

следващ
 
Публикувано от Църква на адвентистите от седмия ден - Велико Търново.