Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Контакти

Свържете се с нас, направете запитване, споделете мнение и идеи, открийте нашия адрес

Моля попълнете контактната форма:Адрес

 

5000 Велико Търново

ул. "Димитър Буйнозов" 4А

Открийте ни в интернет

 

https://vtarnovo.sdabg.net

E-mail: advent_vt@abv.bg

E-mail: sda-velikotarnovo@adventist.bg

Instagram:@advent_vt

Facebook:casd.vt

Youtube:@SDAVelikoTarnovo