Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

За нас

Научи повече за това кои сме ние. Запознай се с това, в което вярваме. Проследете нашата история.

Кои сме ние

Църквата на адвентистите от седмия ден - гр. Велико Търново е част от голямото семейство на църквите на адвентистите в България и по света. Целта на този сайт е да ви запознае с нашата вяра, мисия и надежда, както и да ви направи съпричастни с живота и дейността на нашата църква. Повече за доктрините на Църквата на адвентистите можете да научите от курса "Основни учения на Библията".

В какво вярваме

Бог е Създател и Цар на Вселената. Съществува един Бог: Отец, Син и Свети Дух - единство от три съвечни личности. Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ, стоящ над всичко и вездесъщ. Той е безкраен и извън човешкото разбиране, но въпреки това познат чрез Неговото себеразкриване.Той е завинаги достоен за поклонение, преклонение и служене от страна на цялото създание. Той е източникът на живота, на любовта и доброто. Макар че упражнява контрол над цялото творение, Той е същевременно и личен Бог, Който иска да бъде близък Приятел на всеки човек. Бог е безкрайно търпелив, справедлив и истинен. Но качеството, синоним на Неговото име, е любовта. Когато грехът завладял планетата Земя се отворила пропаст между Твореца и Неговите създания. Бог обаче предварително е направил план в случай, че се появи такъв проблем. Бог Син дойде на земята да понесе възмездието за злото вместо хората. Така човечеството получи нова възможност да живее вечно според първоначалното Божие намерение. Исус Христос се пожертва за всички нас на Голготския кръст. Но след съботната почивка в гробницата Спасителят възкръсна и завинаги разкъса веригите на смъртта. Когато приемем с вяра Христовия живот и жертва заради нас, Бог ни оправдава. Това означава, че ни дава опрощение и ни приема така, сякаш никога не сме съгрешавали. Обновява характера и душевността ни и ни дава сила да живеем, както Той е живял. Адвентистите вярват, че спасението се постига единствено с Божията благодат чрез вяра в Исус Христос като Спасител на човечеството. Не можем да прибавим нищо повече, за да заслужим или да спечелим спасението - то е дар от Бога

Кратка история на църквата във Велико Търново
(1908-2016г.)

Адвентно присъствие в гр. В. Търново има от 1908 г. През тази година се връща първият български проповедник от мисионското училище "Фриденсау", Германия – Георги Кадалев Димитров. Заедно с него е изпратен и друг мисионер от Германия – И. Бекер, който работи 3 години във В. Търново, обаче без видим резултат.
Дълги години след това във В. Търново е изпратен Данаил Кадалев, син на Георги Кадалев, който се установява в града за постоянно. По негово време през 1946 г. се кръщава първата адвентистка – сестра Елена Атанасова Сотирова, която чува и приема истината от своята дъщеря Грозданка Георгиева Попова, позната на софиянци като сестра Грозда (тя е била семейна шивачка на Мара Малеева и Людмила Живкова). През 1944 г. сестра Грозда си идва във Велико Търново поради бомбардировките над София и запознава майка си с истината, която от своя страна започва да чете на свои съседи и в резултат на нейното свидетелство през 1947 г. се кръщават Елена Пенева Велкова и Елена Бързакова. Чрез Елена Велкова истината приема и нейната сватя – сестра Недкова.
От 1952 г. до 1960 г. вярващите се събират в дома на другата дъщеря на Елена Сотирова – Иванка Тихова на ул."Любен Каравелов" №63. В протокол 1 от 1960 г., подписан от Рачко Ябанджиев, вярващите във В. Търново са били 6 души и в с.Пушево – 4 души.
От 1960 г. до август 1977 г. те се събират в дома на Сийка Кавалова на ул."Мармарлийска" №4. На 03.09.1977 г. сестра Сийка Кавалова умира.
След 1977 г. църквата се събира в дома на Йорданка Игнатова на ул. "Ниш"№1. Вярващите многократно са смущавани от тогавашните власти, но сестрите, отворили домовете и сърцата си с Божията благодат, успяват да устоят въпреки заплахите за глоби и санкции от властите.
След 1990 г. църквата се събира в клуба до парк "Габровски", след това в сградата на Спортната зала и за кратко в стария молитвен дом на Петдесятната църква. Понастоящем църквата се събира в собствен молитвен дом, намиращ се на ул. "Димитър Буйнозов" №4а .
През август 1994 г. във Велико Търново в сградата на Спортната зала се проведе Национална младежка конференция. Според мнението на младежите и на съюзния съвет това е най-добре организираната и най-добре преминала конференция. Причината не е в хората, а в Божията намеса и ръководство. Няколко месеца преди конференцията бе отправен апел към църквата да се моли. Събраха се църковните съвети на Великотърновската и Горнооряховската църква под ръководството на областния пастор Н. Станчев и местния проповедник Иван Мирчев и бе направен подробен план с назначени отговорници и специална молитвена група.

Пастори и проповедници, работили във Велико Търново: