Копнежът на вековете (Животът на Исус Христос)
Копнежът на вековете
(Животът на Исус Христос)

повече  за тази книга

Кой е Исус Христос

Повечето от хората, независимо от раса или социално положение, копнеят за нещо по-добро от това, което в момента притежават. Сам Бог е вкоренил в нашето естество желанието да не се задоволяваме със съществуващите условия и придобивки, били те лоши или по-добри. Бог желае да търсим най-доброто и да го намерим.

Божието намерение е сърдечната жажда да доведе човека при Този, Който единствен може да го задоволи съвършено! Той иска да намерим Исус Христос, Сина на вечния Бог.
По стъпките на Великия лекар
По стъпките на Великия лекар

повече

Какво е Той за света

Целта на този сайт е да Ви доведе по-близо до познанието на Исус Христос като наш Бог и Спасител.

Опитали сме се да Ви представим Божията любов така, както е разкрита в лицето на Неговия Син, и Божествената красота на Христовия живот, в който всички могат да участват.
Използваните материали са от книгите Копнежът на вековете и По стъпките на великия лекар на християнската писателка Елена Вайт.
Авторката на книгите представя в нова красота живота на Исус. Извадила е много нови скъпоценности от мината. Нова и славна светлина изгрява от познатите текстове, за чиято дълбочина читателят не е предполагал. Исус Христос е разкрит като Пълнота на Божеството, Спасител на грешниците, Слънце на правдата, милостив Първосвещеник, Лекар на човешките болести и страдания, състрадателен Приятел, постоянен Спътник, Княз от Давидовия род, щит за Неговия народ, Княз на мира, идващ Цар, вечен Баща, кулминация от сбъдването на желанията и надеждите на всички векове.

Животът на Исус

Чудесата на Исус

Притчите на Исус