Вирусен хепатит тип АПубликувано на: 11.10.2017г.Регистриран е взрив от вирусен хепатит А в Луковит. Основната причина за поява на заболяването и епидемичното му разпространение е незнанието как се предава заразата и какви са предпазните мерки.

И така, какво трябва да знаем за вирусния хепатит.

Вирусният хепатит тип А е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с увреждане на черния дроб, поява на жълтеница и склонност към епидемично разпространение предимно през есенно-зимния сезон.
В света досега са известни три пандемии, причинени от вируса на хепатит А:

- първата хепатитна пандемия до 1922 г., свързана с Първата Световна война;
- втората хепатитна пандемия се развива по време на Втората Световна война и обхваща населението в Европа, Западна Азия, Северна Африка и басейна на Тихия и Индийския океан;
- третата хепатитна пандемия е след 1960 г., като в нея присъстват и Вирусният хепатит В, С и Д.
Източник на инфекцията при вирусен хепатит тип А са болните с жълтеница и с безсимптомни форми, които отделят вируса чрез изпражненията и урината.

Пътищата на разпространение са:

• контактно-битов;
• хранителен;
• воден.
Основни фактори за предаване на заразата:
• замърсени ръце и предмети на бита;
• замърсени хранителни продукти, най-често чрез неизмити ръце, мухи, хлебарки, гризачи и други;
• замърсена вода.

Клиничната картина на заболяването се характеризира със следните периоди:

- Инкубационен (от заразяването до появата на първите клинични симптоми) – от 9 до 50 дни.
- Преджълтеничен – проявява се с отпадналост, намален апетит, обща разбитост, умерено повишена температура и тежест в епигастриума. Особено характерни са грипоподобния и алтралгичния синдроми (болки по ставите и мускулите). Към края на периода урината на болните потъмнява, изпражненията стават светли, черният дроб се увеличава;
- Жълтеничен (иктеричен) – характеризира се с пожълтяване на склерите, което постепенно обхваща лицето и цялото тяло. Жълтеницата може да бъде от една забележима до тежка с жълт до черен оттенък. През този период черният дроб се увеличава 2-4 см. Възможна е поява на извънчернодробна патология – гломерулонефрит, полиневрити и др. Иктеричният период продължава 1 до 4 седмици;
- Реконвалесцентен (възстановителен) – характеризира се с изчезване на жълтеницата, нормализиране на апетита и размерите на черния дроб.
Хепатит А може да протече и като безжълтенична форма, която обуславя голямото разпространение на заболяването.

Смъртността при вирусните хепатити е около 0,2 - 0,3%.

Профилактиката на Вирусен хепатит А не се различава от тази на останалите чревните инфекции и включва:

- обилно измиване на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;
- измиване на ръцете със сапун и преди приготвяне на храната, хранене и след ползване на тоалетната;
- недопускане на мухи в помещенията чрез замрежване на прозорците, осигуряване на плътно затваряне на съдовете за смет
- неизползване на вода за пиене от съмнителни водоизточници и водоеми за спорт, риболов, къпане;
- търсене на лекарска помощ при възникване на симптоми от страна на стомашно-чревния тракт или засягане на общото състояние;

Вирусният хепатит тип А е заболяване, което подлежи на имунопрофилактика (активна и пасивна):

- Активната имунизация се извършва с противохепатитна А ваксина – Хаврикс, която осигурява десет годишен имунитет. Ваксината е показана за следните рискови контингенти: войници, медицински работници, персонал на хранителни обекти, детски и ученически колективи;

- Пасивната имунопрофилактика се провежда на контактни лица до 17 годишна възраст и работещи в рискови за здравето обекти, не по-късно от петия ден от контакта – еднократно с Гама глобулин.Прикачени файлове:

Затвори