Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Аз съм тук, за да ти помогна

25.10.2017г.

Презентации

Божият мир може да стане твой

19.10.2017г.

Презентации

Не бой се!

10.10.2017г.

Презентации

Понякога

15.06.2017г.

Презентации

Исая 55-та глава

13.06.2017г.

Презентации

Тези неща никога не отпадат

04.05.2017г.

Презентации

Историята на Снежинка - детска история

11.01.2017г.

Презентации

Празен чувал - детска история

11.01.2017г.

Презентации

Милост

11.01.2017г.

Презентации

Блажени

15.12.2016г.

Презентации