Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Прощавайте си един на друг

14.12.2017г.

Презентации

Божиите намерения

14.12.2017г.

Презентации

Аз съм тук, за да ти помогна

25.10.2017г.

Презентации

Божият мир може да стане твой

19.10.2017г.

Презентации

Не бой се!

10.10.2017г.

Презентации

Понякога

15.06.2017г.

Презентации

Исая 55-та глава

13.06.2017г.

Презентации

Тези неща никога не отпадат

04.05.2017г.

Презентации

Историята на Снежинка - детска история

11.01.2017г.

Презентации

Празен чувал - детска история

11.01.2017г.

Презентации