Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Повече информация може да намерите тук: http://tendaysofprayer.org/

Молитвена десетдневка 2014

07.01.2014г.

Листовки

Листовка за превенция на насилието /Материал за кампанията ENDITNOW/

Превенция на насилието

04.12.2010г.

Листовки

Листовка против насилието над жените /Материал за кампанията ENDITNOW/

Насилие над жените

04.12.2010г.

Листовки

Насилие над децата

04.12.2010г.

Листовки

Листовка

ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС

03.04.2007г.

Листовки

Листовки за раздаване.

СЪБОТАТА - ПАМЕТНИК НА СЪТВОРЕНИЕТО

26.03.2007г.

Листовки

Листовка за раздаване

ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

26.03.2007г.

Листовки

Листовки на здравна тема.

ПЕТ КРАЧКИ КЪМ БЛАГОПОЛУЧИЕТО

25.03.2007г.

Листовки