Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Тема за прослава и молитва към Бога. Съдържа текст и презентации за вечерна служба

Да осъзнаем величието на нашия Господ

28.03.2016г.

Съботно-вечерни

Да устоим в кризата

14.05.2012г.

Презентации

Молитвата:високият вик на душата

14.05.2012г.

Презентации

Цената на Голгота

28.03.2012г.

Съботно-вечерни

Божието творение и човешката немарливост

29.02.2012г.

Презентации

За празника на жените

29.02.2012г.

Презентации

Добродетелната жена

29.02.2012г.

Презентации

Благодарствена молитва

17.02.2012г.

Презентации

10-те заповеди на Човешките взаимоотношения

15.02.2012г.

Презентации

1Коринтяни 13 глава

15.02.2012г.

Презентации