Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Божието творение и човешката немарливост

29.02.2012г.

Презентации

За празника на жените

29.02.2012г.

Презентации

Добродетелната жена

29.02.2012г.

Презентации

Благодарствена молитва

17.02.2012г.

Презентации

10-те заповеди на Човешките взаимоотношения

15.02.2012г.

Презентации

1Коринтяни 13 глава

15.02.2012г.

Презентации

Исая 53 гл.

27.01.2012г.

Презентации

Молитва и съживление

28.03.2012г.

Съботно-вечерни

Ръководство за провеждане на 10-дневната молитвена програма.

Операция Глобален дъжд - материали

11.01.2012г.

Статии

Коледа във Витлеем

25.12.2011г.

Презентации