Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

За да бъдеш по-добре

28.02.2013г.

Презентации

Презентация със стихове за подкрепа и насърчение

Как да се справим с кризите

13.02.2013г.

Презентации

Любящите взаимоотношения

28.03.2013г.

Съботно-вечерни

Офиациалните материали, изпратени от отдела за деня на семейството 2013

Материали за деня на семейството 2013

13.02.2013г.

Съботно-вечерни

Материалите за молитвената десетдневка през януари 2013 преведени на български от

Молитвена десетдневка 2013

20.12.2012г.

Статии

Духът на Коледа

28.03.2012г.

Съботно-вечерни

по материали от ЦАСД Пловдив - център

Проблемът с греха

05.12.2012г.

Съботно-вечерни

Благодарим, Ти Господи!

30.11.2012г.

Съботно-вечерни

Сътворението на човека

02.11.2012г.

Презентации

Темата е подготвена по откъси от книгата "Не може да бъде друго освен ангел" на изд

Чудеса има все още

11.10.2012г.

Съботно-вечерни