Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Материалите за молитвената десетдневка през януари 2013 преведени на български от

Молитвена десетдневка 2013

20.12.2012г.

Статии

Духът на Коледа

28.03.2012г.

Съботно-вечерни

по материали от ЦАСД Пловдив - център

Проблемът с греха

05.12.2012г.

Съботно-вечерни

Благодарим, Ти Господи!

30.11.2012г.

Съботно-вечерни

Сътворението на човека

02.11.2012г.

Презентации

Темата е подготвена по откъси от книгата "Не може да бъде друго освен ангел" на изд

Чудеса има все още

11.10.2012г.

Съботно-вечерни

Тема за прослава и молитва към Бога. Съдържа текст и презентации за вечерна служба

Да осъзнаем величието на нашия Господ

28.03.2016г.

Съботно-вечерни

Да устоим в кризата

14.05.2012г.

Презентации

Молитвата:високият вик на душата

14.05.2012г.

Презентации

Цената на Голгота

28.03.2012г.

Съботно-вечерни