Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Мама

07.03.2014г.

Презентации

Моята майка, моят специален приятел

07.03.2014г.

Презентации

Пази сърцето си..

28.02.2014г.

Презентации

Дефиниция за "Майка"

28.02.2014г.

Презентации

Тема за СВС от Макс Лукадо

Когато нямате избор

21.02.2014г.

Съботно-вечерни

Една жена като Далила е последният човек, когото някоя посветена майка би избрала

Един ден на Далила

21.02.2014г.

Съботно-вечерни

Да обясним необяснимото

28.03.2013г.

Съботно-вечерни

Повече информация може да намерите тук: http://tendaysofprayer.org/

Молитвена десетдневка 2014

07.01.2014г.

Листовки

Тема за съботно-вечерна служба

Нощта на тревогите

17.04.2013г.

Съботно-вечерни

Правда и красота

20.03.2013г.

Презентации