Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Да обясним необяснимото

28.03.2013г.

Съботно-вечерни

Повече информация може да намерите тук: http://tendaysofprayer.org/

Молитвена десетдневка 2014

07.01.2014г.

Листовки

Тема за съботно-вечерна служба

Нощта на тревогите

17.04.2013г.

Съботно-вечерни

Правда и красота

20.03.2013г.

Презентации

За да бъдеш по-добре

28.02.2013г.

Презентации

Презентация със стихове за подкрепа и насърчение

Как да се справим с кризите

13.02.2013г.

Презентации

Любящите взаимоотношения

28.03.2013г.

Съботно-вечерни

Офиациалните материали, изпратени от отдела за деня на семейството 2013

Материали за деня на семейството 2013

13.02.2013г.

Съботно-вечерни

Материалите за молитвената десетдневка през януари 2013 преведени на български от

Молитвена десетдневка 2013

20.12.2012г.

Статии

Духът на Коледа

28.03.2012г.

Съботно-вечерни