Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Ако ме потърсиш на Рождество

11.12.2015г.

Презентации

Адвентистите по света: Ботсвана

04.12.2015г.

Съботно-вечерни

Кой е моят ближен

12.11.2015г.

Съботно-вечерни

Божията книга: природата

04.12.2015г.

Презентации

Есенна молитвена седмица 2015

05.11.2015г.

Презентации

Благодарност

05.11.2015г.

Презентации

Тема, подходяща за молитвено събрание.

Приготви се за наводнение

07.07.2014г.

Съботно-вечерни

Песен - молитва

20.03.2014г.

Презентации

.......Защо Бог е предвидил да има пролет? Какво е Неговото послание към нас чрез нея?

Послание на вечната пролет

20.03.2014г.

Съботно-вечерни

Притчи и цветя за жените

07.03.2014г.

Презентации