Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Тези неща никога не отпадат

04.05.2017г.

Презентации

Историята на Снежинка - детска история

11.01.2017г.

Презентации

Празен чувал - детска история

11.01.2017г.

Презентации

Милост

11.01.2017г.

Презентации

Блажени

15.12.2016г.

Презентации

Лек против безпокойство

07.12.2016г.

Презентации

Стъпка по стъпка

11.01.2017г.

Презентации

Радост

06.12.2016г.

Презентации

Благодарствена молитва

02.12.2016г.

Презентации

Ветрове на любов

03.11.2016г.

Презентации