Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

Материали

Тук можете да сваляте материали, като презентации, листовки, семинари, статии и съботно-вечерни теми.

Библейски семинар"Книгата на надеждата"

ЕДИН ДРЕВЕН СЪН ПРЕДСКАЗВА СЪДБАТА НА СВЕТА

05.01.2004г.

Семинари

Библейски семинар"Книгата на надеждата"

КАКВО Е ИСТИНСКОТО ЩАСТИЕ И КАК МОГА ДА ГО НАМЕРЯ

05.01.2004г.

Семинари

Листовка

ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС

03.04.2007г.

Листовки

Листовки за раздаване.

СЪБОТАТА - ПАМЕТНИК НА СЪТВОРЕНИЕТО

26.03.2007г.

Листовки

Листовка за раздаване

ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА

26.03.2007г.

Листовки

Листовки на здравна тема.

ПЕТ КРАЧКИ КЪМ БЛАГОПОЛУЧИЕТО

25.03.2007г.

Листовки

Миролюб Петрович /геолог/- Директор на центъра за природни науки в Белград и Сакра

Египетските Пирамиди

17.03.2009г.

Статии

Миролюб Петрович /геолог/- Директор на центъра за природни науки в Белград и Сакра

Прекосяването на Червено море

17.03.2009г.

Статии

Миролюб Петрович /геолог/- Директор на центъра за природни науки в Белград и Сакра

Най-голямото чудо на природата

17.03.2009г.

Статии

от книгата на Макс Лукадо "Любов, която да даряваш"

Вземи, за да имаш да даваш

01.03.2007г.

Статии