Църква на адвентистите от седмия ден

град Велико Търново

ЦАСД Велико Търново излъчва на живо всички свои богослужения

Нов молитвен дом

Кои сме ние

Църквата на адвентистите от седмия ден - гр. Велико Търново е част от голямото семейство на църквите на адвентистите в България и по света. Целта на този сайт е да ви запознае с нашата вяра, мисия и надежда, както и да ви направи съпричастни с живота и дейността на църквата.

В какво вярваме

Бог е Създател и Цар на Вселената. Божеството се състои от три личности: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Бог е безсмъртен, всесилен, всезнаещ, непроменим и способен да бъде навсякъде в едно и също време. Той е източникът на живота, на любовта и доброто.

ПОСЛЕДНИ ПРЕДАВАНИЯ

СТИХ ЗА ПОЗДРАВ

И така братя, останете твърди до Господнето пришествие.
- Яков 5:7Нашия Адрес

5000 Велико Търново

ул. "Димитър Буйнозов" 4А

Открийте ни и в интернет

E-mail: advent_vt@abv.bg

http://vtarnovo.sdabg.net

Skype:casdvt